Ontslag Vilsteren

Uw werkgever in Vilsteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vilsteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vilsteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vilsteren. Uw werkgever in Vilsteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vilsteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vilsteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vilsteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vilsteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vilsteren of met bevallingsverlof bent in Vilsteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vilsteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vilsteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vilsteren
 • Als u in Vilsteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vilsteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Vilsteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vilsteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vilsteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vilsteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vilsteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vilsteren. Uitzonderingen in Vilsteren;
 • Als uw werkgever in Vilsteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vilsteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vilsteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vilsteren niet geschikt voor uw werk in Vilsteren of
 • u functioneert niet voldoende in Vilsteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vilsteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vilsteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vilsteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vilsteren verblijft, dan mag uw werkgever in Vilsteren u eveneens wel ontslaan.