Ontslag Vilgert

Uw werkgever in Vilgert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vilgert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vilgert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vilgert. Uw werkgever in Vilgert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vilgert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vilgert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vilgert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vilgert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vilgert of met bevallingsverlof bent in Vilgert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vilgert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vilgert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vilgert
 • Als u in Vilgert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vilgert wilt opnemen;
 • Omdat u in Vilgert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vilgert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vilgert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vilgert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vilgert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vilgert. Uitzonderingen in Vilgert;
 • Als uw werkgever in Vilgert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vilgert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vilgert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vilgert niet geschikt voor uw werk in Vilgert of
 • u functioneert niet voldoende in Vilgert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vilgert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vilgert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vilgert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vilgert verblijft, dan mag uw werkgever in Vilgert u eveneens wel ontslaan.