Ontslag Vijlen

Uw werkgever in Vijlen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijlen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijlen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijlen. Uw werkgever in Vijlen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijlen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijlen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijlen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijlen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijlen of met bevallingsverlof bent in Vijlen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijlen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijlen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijlen
 • Als u in Vijlen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijlen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijlen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijlen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijlen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijlen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijlen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijlen. Uitzonderingen in Vijlen;
 • Als uw werkgever in Vijlen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijlen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijlen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijlen niet geschikt voor uw werk in Vijlen of
 • u functioneert niet voldoende in Vijlen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijlen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijlen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijlen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijlen verblijft, dan mag uw werkgever in Vijlen u eveneens wel ontslaan.