Ontslag Vijfhuizen /fiifhuzen

Uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijfhuizen /fiifhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijfhuizen /fiifhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijfhuizen /fiifhuzen. Uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijfhuizen /fiifhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijfhuizen /fiifhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijfhuizen /fiifhuzen of met bevallingsverlof bent in Vijfhuizen /fiifhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijfhuizen /fiifhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijfhuizen /fiifhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijfhuizen /fiifhuzen
 • Als u in Vijfhuizen /fiifhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijfhuizen /fiifhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijfhuizen /fiifhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijfhuizen /fiifhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijfhuizen /fiifhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijfhuizen /fiifhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijfhuizen /fiifhuzen. Uitzonderingen in Vijfhuizen /fiifhuzen;
 • Als uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijfhuizen /fiifhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen niet geschikt voor uw werk in Vijfhuizen /fiifhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Vijfhuizen /fiifhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijfhuizen /fiifhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijfhuizen /fiifhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijfhuizen /fiifhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Vijfhuizen /fiifhuzen u eveneens wel ontslaan.