Ontslag Vijfhuizen

Uw werkgever in Vijfhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijfhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijfhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijfhuizen. Uw werkgever in Vijfhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijfhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijfhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijfhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijfhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijfhuizen of met bevallingsverlof bent in Vijfhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijfhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijfhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijfhuizen
 • Als u in Vijfhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijfhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijfhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijfhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijfhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijfhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijfhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijfhuizen. Uitzonderingen in Vijfhuizen;
 • Als uw werkgever in Vijfhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijfhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijfhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijfhuizen niet geschikt voor uw werk in Vijfhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Vijfhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijfhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijfhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijfhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijfhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Vijfhuizen u eveneens wel ontslaan.