Ontslag Vijfhuis /fijfhûs

Uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijfhuis /fijfhûs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijfhuis /fijfhûs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijfhuis /fijfhûs. Uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijfhuis /fijfhûs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijfhuis /fijfhûs niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijfhuis /fijfhûs of met bevallingsverlof bent in Vijfhuis /fijfhûs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijfhuis /fijfhûs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijfhuis /fijfhûs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijfhuis /fijfhûs
 • Als u in Vijfhuis /fijfhûs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijfhuis /fijfhûs wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijfhuis /fijfhûs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijfhuis /fijfhûs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijfhuis /fijfhûs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijfhuis /fijfhûs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijfhuis /fijfhûs. Uitzonderingen in Vijfhuis /fijfhûs;
 • Als uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijfhuis /fijfhûs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijfhuis /fijfhûs niet geschikt voor uw werk in Vijfhuis /fijfhûs of
 • u functioneert niet voldoende in Vijfhuis /fijfhûs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijfhuis /fijfhûs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijfhuis /fijfhûs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijfhuis /fijfhûs verblijft, dan mag uw werkgever in Vijfhuis /fijfhûs u eveneens wel ontslaan.