Ontslag Vijfhoek

Uw werkgever in Vijfhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijfhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijfhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijfhoek. Uw werkgever in Vijfhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijfhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijfhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijfhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijfhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijfhoek of met bevallingsverlof bent in Vijfhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijfhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijfhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijfhoek
 • Als u in Vijfhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijfhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijfhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijfhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijfhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijfhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijfhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijfhoek. Uitzonderingen in Vijfhoek;
 • Als uw werkgever in Vijfhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijfhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijfhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijfhoek niet geschikt voor uw werk in Vijfhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Vijfhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijfhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijfhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijfhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijfhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Vijfhoek u eveneens wel ontslaan.