Ontslag Vijcie

Uw werkgever in Vijcie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vijcie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vijcie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vijcie. Uw werkgever in Vijcie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vijcie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vijcie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vijcie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vijcie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vijcie of met bevallingsverlof bent in Vijcie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vijcie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vijcie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vijcie
 • Als u in Vijcie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vijcie wilt opnemen;
 • Omdat u in Vijcie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vijcie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vijcie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vijcie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vijcie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vijcie. Uitzonderingen in Vijcie;
 • Als uw werkgever in Vijcie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vijcie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vijcie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vijcie niet geschikt voor uw werk in Vijcie of
 • u functioneert niet voldoende in Vijcie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vijcie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vijcie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vijcie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vijcie verblijft, dan mag uw werkgever in Vijcie u eveneens wel ontslaan.