Ontslag Vierverlaten

Uw werkgever in Vierverlaten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierverlaten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierverlaten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierverlaten. Uw werkgever in Vierverlaten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierverlaten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierverlaten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierverlaten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierverlaten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierverlaten of met bevallingsverlof bent in Vierverlaten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierverlaten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierverlaten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierverlaten
 • Als u in Vierverlaten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierverlaten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierverlaten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierverlaten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierverlaten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierverlaten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierverlaten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierverlaten. Uitzonderingen in Vierverlaten;
 • Als uw werkgever in Vierverlaten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierverlaten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierverlaten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierverlaten niet geschikt voor uw werk in Vierverlaten of
 • u functioneert niet voldoende in Vierverlaten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierverlaten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierverlaten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierverlaten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierverlaten verblijft, dan mag uw werkgever in Vierverlaten u eveneens wel ontslaan.