Ontslag Vieruitersten

Uw werkgever in Vieruitersten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vieruitersten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vieruitersten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vieruitersten. Uw werkgever in Vieruitersten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vieruitersten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vieruitersten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vieruitersten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vieruitersten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vieruitersten of met bevallingsverlof bent in Vieruitersten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vieruitersten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vieruitersten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vieruitersten
 • Als u in Vieruitersten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vieruitersten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vieruitersten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vieruitersten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vieruitersten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vieruitersten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vieruitersten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vieruitersten. Uitzonderingen in Vieruitersten;
 • Als uw werkgever in Vieruitersten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vieruitersten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vieruitersten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vieruitersten niet geschikt voor uw werk in Vieruitersten of
 • u functioneert niet voldoende in Vieruitersten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vieruitersten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vieruitersten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vieruitersten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vieruitersten verblijft, dan mag uw werkgever in Vieruitersten u eveneens wel ontslaan.