Ontslag Vierpolders

Uw werkgever in Vierpolders mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierpolders zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierpolders

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierpolders. Uw werkgever in Vierpolders mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierpolders arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierpolders niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierpolders te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierpolders u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierpolders of met bevallingsverlof bent in Vierpolders.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierpolders kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierpolders die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierpolders
 • Als u in Vierpolders lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierpolders wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierpolders lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierpolders lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierpolders wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierpolders op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierpolders

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierpolders. Uitzonderingen in Vierpolders;
 • Als uw werkgever in Vierpolders bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierpolders aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierpolders gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierpolders niet geschikt voor uw werk in Vierpolders of
 • u functioneert niet voldoende in Vierpolders.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierpolders

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierpolders niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierpolders of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierpolders verblijft, dan mag uw werkgever in Vierpolders u eveneens wel ontslaan.