Ontslag Vierlingsbeek

Uw werkgever in Vierlingsbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierlingsbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierlingsbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierlingsbeek. Uw werkgever in Vierlingsbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierlingsbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierlingsbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierlingsbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierlingsbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierlingsbeek of met bevallingsverlof bent in Vierlingsbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierlingsbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierlingsbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierlingsbeek
 • Als u in Vierlingsbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierlingsbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierlingsbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierlingsbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierlingsbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierlingsbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierlingsbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierlingsbeek. Uitzonderingen in Vierlingsbeek;
 • Als uw werkgever in Vierlingsbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierlingsbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierlingsbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierlingsbeek niet geschikt voor uw werk in Vierlingsbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Vierlingsbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierlingsbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierlingsbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierlingsbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierlingsbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Vierlingsbeek u eveneens wel ontslaan.