Ontslag Vierhuizen

Uw werkgever in Vierhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierhuizen. Uw werkgever in Vierhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierhuizen of met bevallingsverlof bent in Vierhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierhuizen
 • Als u in Vierhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierhuizen. Uitzonderingen in Vierhuizen;
 • Als uw werkgever in Vierhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierhuizen niet geschikt voor uw werk in Vierhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Vierhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Vierhuizen u eveneens wel ontslaan.