Ontslag Vierhuis /fjouwerhûs

Uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierhuis /fjouwerhûs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierhuis /fjouwerhûs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierhuis /fjouwerhûs. Uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierhuis /fjouwerhûs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierhuis /fjouwerhûs niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierhuis /fjouwerhûs of met bevallingsverlof bent in Vierhuis /fjouwerhûs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierhuis /fjouwerhûs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierhuis /fjouwerhûs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierhuis /fjouwerhûs
 • Als u in Vierhuis /fjouwerhûs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierhuis /fjouwerhûs wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierhuis /fjouwerhûs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierhuis /fjouwerhûs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierhuis /fjouwerhûs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierhuis /fjouwerhûs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierhuis /fjouwerhûs. Uitzonderingen in Vierhuis /fjouwerhûs;
 • Als uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierhuis /fjouwerhûs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs niet geschikt voor uw werk in Vierhuis /fjouwerhûs of
 • u functioneert niet voldoende in Vierhuis /fjouwerhûs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierhuis /fjouwerhûs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierhuis /fjouwerhûs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierhuis /fjouwerhûs verblijft, dan mag uw werkgever in Vierhuis /fjouwerhûs u eveneens wel ontslaan.