Ontslag Vierhuis

Uw werkgever in Vierhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierhuis. Uw werkgever in Vierhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierhuis of met bevallingsverlof bent in Vierhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierhuis
 • Als u in Vierhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierhuis. Uitzonderingen in Vierhuis;
 • Als uw werkgever in Vierhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierhuis niet geschikt voor uw werk in Vierhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Vierhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Vierhuis u eveneens wel ontslaan.