Ontslag Vierhouten

Uw werkgever in Vierhouten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierhouten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierhouten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierhouten. Uw werkgever in Vierhouten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierhouten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierhouten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierhouten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierhouten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierhouten of met bevallingsverlof bent in Vierhouten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierhouten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierhouten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierhouten
 • Als u in Vierhouten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierhouten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierhouten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierhouten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierhouten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierhouten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierhouten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierhouten. Uitzonderingen in Vierhouten;
 • Als uw werkgever in Vierhouten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierhouten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierhouten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierhouten niet geschikt voor uw werk in Vierhouten of
 • u functioneert niet voldoende in Vierhouten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierhouten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierhouten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierhouten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierhouten verblijft, dan mag uw werkgever in Vierhouten u eveneens wel ontslaan.