Ontslag Vierbannen

Uw werkgever in Vierbannen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierbannen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierbannen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierbannen. Uw werkgever in Vierbannen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierbannen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierbannen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierbannen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierbannen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierbannen of met bevallingsverlof bent in Vierbannen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierbannen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierbannen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierbannen
 • Als u in Vierbannen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierbannen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierbannen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierbannen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierbannen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierbannen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierbannen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierbannen. Uitzonderingen in Vierbannen;
 • Als uw werkgever in Vierbannen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierbannen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierbannen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierbannen niet geschikt voor uw werk in Vierbannen of
 • u functioneert niet voldoende in Vierbannen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierbannen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierbannen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierbannen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierbannen verblijft, dan mag uw werkgever in Vierbannen u eveneens wel ontslaan.