Ontslag Vierakker

Uw werkgever in Vierakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vierakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vierakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vierakker. Uw werkgever in Vierakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vierakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vierakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vierakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vierakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vierakker of met bevallingsverlof bent in Vierakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vierakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vierakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vierakker
 • Als u in Vierakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vierakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Vierakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vierakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vierakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vierakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vierakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vierakker. Uitzonderingen in Vierakker;
 • Als uw werkgever in Vierakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vierakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vierakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vierakker niet geschikt voor uw werk in Vierakker of
 • u functioneert niet voldoende in Vierakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vierakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vierakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vierakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vierakker verblijft, dan mag uw werkgever in Vierakker u eveneens wel ontslaan.