Ontslag Viel

Uw werkgever in Viel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Viel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Viel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Viel. Uw werkgever in Viel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Viel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Viel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Viel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Viel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Viel of met bevallingsverlof bent in Viel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Viel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Viel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Viel
 • Als u in Viel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Viel wilt opnemen;
 • Omdat u in Viel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Viel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Viel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Viel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Viel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Viel. Uitzonderingen in Viel;
 • Als uw werkgever in Viel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Viel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Viel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Viel niet geschikt voor uw werk in Viel of
 • u functioneert niet voldoende in Viel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Viel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Viel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Viel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Viel verblijft, dan mag uw werkgever in Viel u eveneens wel ontslaan.