Ontslag “vianen nb”

Uw werkgever in “vianen nb” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “vianen nb” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “vianen nb”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “vianen nb”. Uw werkgever in “vianen nb” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “vianen nb” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “vianen nb” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “vianen nb” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “vianen nb” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “vianen nb” of met bevallingsverlof bent in “vianen nb”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “vianen nb” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “vianen nb” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “vianen nb”
 • Als u in “vianen nb” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “vianen nb” wilt opnemen;
 • Omdat u in “vianen nb” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “vianen nb” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “vianen nb” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “vianen nb” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “vianen nb”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “vianen nb”. Uitzonderingen in “vianen nb”;
 • Als uw werkgever in “vianen nb” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “vianen nb” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “vianen nb” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “vianen nb” niet geschikt voor uw werk in “vianen nb” of
 • u functioneert niet voldoende in “vianen nb”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “vianen nb”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “vianen nb” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “vianen nb” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “vianen nb” verblijft, dan mag uw werkgever in “vianen nb” u eveneens wel ontslaan.