Ontslag Vianen

Uw werkgever in Vianen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vianen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vianen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vianen. Uw werkgever in Vianen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vianen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vianen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vianen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vianen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vianen of met bevallingsverlof bent in Vianen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vianen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vianen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vianen
 • Als u in Vianen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vianen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vianen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vianen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vianen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vianen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vianen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vianen. Uitzonderingen in Vianen;
 • Als uw werkgever in Vianen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vianen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vianen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vianen niet geschikt voor uw werk in Vianen of
 • u functioneert niet voldoende in Vianen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vianen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vianen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vianen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vianen verblijft, dan mag uw werkgever in Vianen u eveneens wel ontslaan.