Ontslag Veulen

Uw werkgever in Veulen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veulen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veulen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veulen. Uw werkgever in Veulen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veulen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veulen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veulen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veulen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veulen of met bevallingsverlof bent in Veulen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veulen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veulen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veulen
 • Als u in Veulen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veulen wilt opnemen;
 • Omdat u in Veulen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veulen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veulen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veulen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veulen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veulen. Uitzonderingen in Veulen;
 • Als uw werkgever in Veulen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veulen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veulen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veulen niet geschikt voor uw werk in Veulen of
 • u functioneert niet voldoende in Veulen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veulen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veulen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veulen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veulen verblijft, dan mag uw werkgever in Veulen u eveneens wel ontslaan.