Ontslag Vetterik

Uw werkgever in Vetterik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vetterik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vetterik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vetterik. Uw werkgever in Vetterik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vetterik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vetterik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vetterik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vetterik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vetterik of met bevallingsverlof bent in Vetterik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vetterik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vetterik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vetterik
 • Als u in Vetterik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vetterik wilt opnemen;
 • Omdat u in Vetterik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vetterik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vetterik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vetterik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vetterik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vetterik. Uitzonderingen in Vetterik;
 • Als uw werkgever in Vetterik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vetterik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vetterik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vetterik niet geschikt voor uw werk in Vetterik of
 • u functioneert niet voldoende in Vetterik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vetterik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vetterik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vetterik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vetterik verblijft, dan mag uw werkgever in Vetterik u eveneens wel ontslaan.