Ontslag Vethuizen

Uw werkgever in Vethuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vethuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vethuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vethuizen. Uw werkgever in Vethuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vethuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vethuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vethuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vethuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vethuizen of met bevallingsverlof bent in Vethuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vethuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vethuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vethuizen
 • Als u in Vethuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vethuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vethuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vethuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vethuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vethuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vethuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vethuizen. Uitzonderingen in Vethuizen;
 • Als uw werkgever in Vethuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vethuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vethuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vethuizen niet geschikt voor uw werk in Vethuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Vethuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vethuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vethuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vethuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vethuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Vethuizen u eveneens wel ontslaan.