Ontslag Vestjenshoek

Uw werkgever in Vestjenshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vestjenshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vestjenshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vestjenshoek. Uw werkgever in Vestjenshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vestjenshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vestjenshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vestjenshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vestjenshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vestjenshoek of met bevallingsverlof bent in Vestjenshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vestjenshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vestjenshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vestjenshoek
 • Als u in Vestjenshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vestjenshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Vestjenshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vestjenshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vestjenshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vestjenshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vestjenshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vestjenshoek. Uitzonderingen in Vestjenshoek;
 • Als uw werkgever in Vestjenshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vestjenshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vestjenshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vestjenshoek niet geschikt voor uw werk in Vestjenshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Vestjenshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vestjenshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vestjenshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vestjenshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vestjenshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Vestjenshoek u eveneens wel ontslaan.