Ontslag Vessem

Uw werkgever in Vessem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vessem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vessem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vessem. Uw werkgever in Vessem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vessem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vessem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vessem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vessem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vessem of met bevallingsverlof bent in Vessem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vessem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vessem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vessem
 • Als u in Vessem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vessem wilt opnemen;
 • Omdat u in Vessem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vessem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vessem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vessem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vessem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vessem. Uitzonderingen in Vessem;
 • Als uw werkgever in Vessem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vessem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vessem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vessem niet geschikt voor uw werk in Vessem of
 • u functioneert niet voldoende in Vessem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vessem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vessem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vessem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vessem verblijft, dan mag uw werkgever in Vessem u eveneens wel ontslaan.