Ontslag Vernhout

Uw werkgever in Vernhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vernhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vernhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vernhout. Uw werkgever in Vernhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vernhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vernhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vernhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vernhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vernhout of met bevallingsverlof bent in Vernhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vernhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vernhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vernhout
 • Als u in Vernhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vernhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Vernhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vernhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vernhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vernhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vernhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vernhout. Uitzonderingen in Vernhout;
 • Als uw werkgever in Vernhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vernhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vernhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vernhout niet geschikt voor uw werk in Vernhout of
 • u functioneert niet voldoende in Vernhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vernhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vernhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vernhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vernhout verblijft, dan mag uw werkgever in Vernhout u eveneens wel ontslaan.