Ontslag Verlorenhoek

Uw werkgever in Verlorenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Verlorenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Verlorenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Verlorenhoek. Uw werkgever in Verlorenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Verlorenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Verlorenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Verlorenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Verlorenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Verlorenhoek of met bevallingsverlof bent in Verlorenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Verlorenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Verlorenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Verlorenhoek
 • Als u in Verlorenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Verlorenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Verlorenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Verlorenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Verlorenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Verlorenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Verlorenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Verlorenhoek. Uitzonderingen in Verlorenhoek;
 • Als uw werkgever in Verlorenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Verlorenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Verlorenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Verlorenhoek niet geschikt voor uw werk in Verlorenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Verlorenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Verlorenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Verlorenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Verlorenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Verlorenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Verlorenhoek u eveneens wel ontslaan.