Ontslag Verloren hoek

Uw werkgever in Verloren hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Verloren hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Verloren hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Verloren hoek. Uw werkgever in Verloren hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Verloren hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Verloren hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Verloren hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Verloren hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Verloren hoek of met bevallingsverlof bent in Verloren hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Verloren hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Verloren hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Verloren hoek
 • Als u in Verloren hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Verloren hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Verloren hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Verloren hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Verloren hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Verloren hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Verloren hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Verloren hoek. Uitzonderingen in Verloren hoek;
 • Als uw werkgever in Verloren hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Verloren hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Verloren hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Verloren hoek niet geschikt voor uw werk in Verloren hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Verloren hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Verloren hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Verloren hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Verloren hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Verloren hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Verloren hoek u eveneens wel ontslaan.