Ontslag Verhoven

Uw werkgever in Verhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Verhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Verhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Verhoven. Uw werkgever in Verhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Verhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Verhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Verhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Verhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Verhoven of met bevallingsverlof bent in Verhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Verhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Verhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Verhoven
 • Als u in Verhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Verhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Verhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Verhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Verhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Verhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Verhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Verhoven. Uitzonderingen in Verhoven;
 • Als uw werkgever in Verhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Verhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Verhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Verhoven niet geschikt voor uw werk in Verhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Verhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Verhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Verhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Verhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Verhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Verhoven u eveneens wel ontslaan.