Ontslag Vergelt

Uw werkgever in Vergelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vergelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vergelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vergelt. Uw werkgever in Vergelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vergelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vergelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vergelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vergelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vergelt of met bevallingsverlof bent in Vergelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vergelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vergelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vergelt
 • Als u in Vergelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vergelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Vergelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vergelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vergelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vergelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vergelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vergelt. Uitzonderingen in Vergelt;
 • Als uw werkgever in Vergelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vergelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vergelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vergelt niet geschikt voor uw werk in Vergelt of
 • u functioneert niet voldoende in Vergelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vergelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vergelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vergelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vergelt verblijft, dan mag uw werkgever in Vergelt u eveneens wel ontslaan.