Ontslag Venray

Uw werkgever in Venray mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venray zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venray

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venray. Uw werkgever in Venray mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venray arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venray niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venray te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venray u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venray of met bevallingsverlof bent in Venray.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venray kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venray die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venray
 • Als u in Venray lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venray wilt opnemen;
 • Omdat u in Venray lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venray lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venray wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venray op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venray

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venray. Uitzonderingen in Venray;
 • Als uw werkgever in Venray bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venray aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venray gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venray niet geschikt voor uw werk in Venray of
 • u functioneert niet voldoende in Venray.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venray

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venray niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venray of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venray verblijft, dan mag uw werkgever in Venray u eveneens wel ontslaan.