Ontslag Venlo

Uw werkgever in Venlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venlo. Uw werkgever in Venlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venlo of met bevallingsverlof bent in Venlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venlo
 • Als u in Venlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Venlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venlo. Uitzonderingen in Venlo;
 • Als uw werkgever in Venlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venlo niet geschikt voor uw werk in Venlo of
 • u functioneert niet voldoende in Venlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venlo verblijft, dan mag uw werkgever in Venlo u eveneens wel ontslaan.