Ontslag Venhuizen

Uw werkgever in Venhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venhuizen. Uw werkgever in Venhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venhuizen of met bevallingsverlof bent in Venhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venhuizen
 • Als u in Venhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Venhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venhuizen. Uitzonderingen in Venhuizen;
 • Als uw werkgever in Venhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venhuizen niet geschikt voor uw werk in Venhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Venhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Venhuizen u eveneens wel ontslaan.