Ontslag Venhorst

Uw werkgever in Venhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venhorst. Uw werkgever in Venhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venhorst of met bevallingsverlof bent in Venhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venhorst
 • Als u in Venhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Venhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venhorst. Uitzonderingen in Venhorst;
 • Als uw werkgever in Venhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venhorst niet geschikt voor uw werk in Venhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Venhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Venhorst u eveneens wel ontslaan.