Ontslag Venekoten /fenekoaten

Uw werkgever in Venekoten /fenekoaten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venekoten /fenekoaten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venekoten /fenekoaten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venekoten /fenekoaten. Uw werkgever in Venekoten /fenekoaten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venekoten /fenekoaten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venekoten /fenekoaten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venekoten /fenekoaten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venekoten /fenekoaten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venekoten /fenekoaten of met bevallingsverlof bent in Venekoten /fenekoaten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venekoten /fenekoaten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venekoten /fenekoaten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venekoten /fenekoaten
 • Als u in Venekoten /fenekoaten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venekoten /fenekoaten wilt opnemen;
 • Omdat u in Venekoten /fenekoaten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venekoten /fenekoaten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venekoten /fenekoaten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venekoten /fenekoaten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venekoten /fenekoaten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venekoten /fenekoaten. Uitzonderingen in Venekoten /fenekoaten;
 • Als uw werkgever in Venekoten /fenekoaten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venekoten /fenekoaten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venekoten /fenekoaten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venekoten /fenekoaten niet geschikt voor uw werk in Venekoten /fenekoaten of
 • u functioneert niet voldoende in Venekoten /fenekoaten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venekoten /fenekoaten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venekoten /fenekoaten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venekoten /fenekoaten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venekoten /fenekoaten verblijft, dan mag uw werkgever in Venekoten /fenekoaten u eveneens wel ontslaan.