Ontslag Veneburen

Uw werkgever in Veneburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veneburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veneburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veneburen. Uw werkgever in Veneburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veneburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veneburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veneburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veneburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veneburen of met bevallingsverlof bent in Veneburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veneburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veneburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veneburen
 • Als u in Veneburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veneburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Veneburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veneburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veneburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veneburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veneburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veneburen. Uitzonderingen in Veneburen;
 • Als uw werkgever in Veneburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veneburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veneburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veneburen niet geschikt voor uw werk in Veneburen of
 • u functioneert niet voldoende in Veneburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veneburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veneburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veneburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veneburen verblijft, dan mag uw werkgever in Veneburen u eveneens wel ontslaan.