Ontslag Venebrugge

Uw werkgever in Venebrugge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venebrugge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venebrugge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venebrugge. Uw werkgever in Venebrugge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venebrugge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venebrugge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venebrugge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venebrugge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venebrugge of met bevallingsverlof bent in Venebrugge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venebrugge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venebrugge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venebrugge
 • Als u in Venebrugge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venebrugge wilt opnemen;
 • Omdat u in Venebrugge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venebrugge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venebrugge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venebrugge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venebrugge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venebrugge. Uitzonderingen in Venebrugge;
 • Als uw werkgever in Venebrugge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venebrugge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venebrugge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venebrugge niet geschikt voor uw werk in Venebrugge of
 • u functioneert niet voldoende in Venebrugge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venebrugge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venebrugge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venebrugge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venebrugge verblijft, dan mag uw werkgever in Venebrugge u eveneens wel ontslaan.