Ontslag Venbergen

Uw werkgever in Venbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Venbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Venbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Venbergen. Uw werkgever in Venbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Venbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Venbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Venbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Venbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Venbergen of met bevallingsverlof bent in Venbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Venbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Venbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Venbergen
 • Als u in Venbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Venbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Venbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Venbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Venbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Venbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Venbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Venbergen. Uitzonderingen in Venbergen;
 • Als uw werkgever in Venbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Venbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Venbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Venbergen niet geschikt voor uw werk in Venbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Venbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Venbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Venbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Venbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Venbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Venbergen u eveneens wel ontslaan.