Ontslag Ven /het /'t ven (?)

Uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ven /het /'t ven (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ven /het /'t ven (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ven /het /'t ven (?). Uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ven /het /'t ven (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ven /het /'t ven (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ven /het /'t ven (?) of met bevallingsverlof bent in Ven /het /'t ven (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ven /het /'t ven (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ven /het /'t ven (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ven /het /'t ven (?)
 • Als u in Ven /het /'t ven (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ven /het /'t ven (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Ven /het /'t ven (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ven /het /'t ven (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ven /het /'t ven (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ven /het /'t ven (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ven /het /'t ven (?). Uitzonderingen in Ven /het /'t ven (?);
 • Als uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ven /het /'t ven (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ven /het /'t ven (?) niet geschikt voor uw werk in Ven /het /'t ven (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Ven /het /'t ven (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ven /het /'t ven (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ven /het /'t ven (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ven /het /'t ven (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Ven /het /'t ven (?) u eveneens wel ontslaan.