Ontslag Vemde

Uw werkgever in Vemde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vemde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vemde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vemde. Uw werkgever in Vemde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vemde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vemde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vemde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vemde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vemde of met bevallingsverlof bent in Vemde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vemde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vemde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vemde
 • Als u in Vemde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vemde wilt opnemen;
 • Omdat u in Vemde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vemde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vemde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vemde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vemde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vemde. Uitzonderingen in Vemde;
 • Als uw werkgever in Vemde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vemde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vemde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vemde niet geschikt voor uw werk in Vemde of
 • u functioneert niet voldoende in Vemde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vemde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vemde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vemde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vemde verblijft, dan mag uw werkgever in Vemde u eveneens wel ontslaan.