Ontslag Veluwe

Uw werkgever in Veluwe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veluwe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veluwe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veluwe. Uw werkgever in Veluwe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veluwe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veluwe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veluwe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veluwe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veluwe of met bevallingsverlof bent in Veluwe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veluwe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veluwe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veluwe
 • Als u in Veluwe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veluwe wilt opnemen;
 • Omdat u in Veluwe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veluwe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veluwe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veluwe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veluwe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veluwe. Uitzonderingen in Veluwe;
 • Als uw werkgever in Veluwe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veluwe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veluwe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veluwe niet geschikt voor uw werk in Veluwe of
 • u functioneert niet voldoende in Veluwe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veluwe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veluwe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veluwe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veluwe verblijft, dan mag uw werkgever in Veluwe u eveneens wel ontslaan.