Ontslag Velswijk

Uw werkgever in Velswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velswijk. Uw werkgever in Velswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velswijk of met bevallingsverlof bent in Velswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velswijk
 • Als u in Velswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Velswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velswijk. Uitzonderingen in Velswijk;
 • Als uw werkgever in Velswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velswijk niet geschikt voor uw werk in Velswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Velswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Velswijk u eveneens wel ontslaan.