Ontslag Velserbroek

Uw werkgever in Velserbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velserbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velserbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velserbroek. Uw werkgever in Velserbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velserbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velserbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velserbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velserbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velserbroek of met bevallingsverlof bent in Velserbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velserbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velserbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velserbroek
 • Als u in Velserbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velserbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Velserbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velserbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velserbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velserbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velserbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velserbroek. Uitzonderingen in Velserbroek;
 • Als uw werkgever in Velserbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velserbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velserbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velserbroek niet geschikt voor uw werk in Velserbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Velserbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velserbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velserbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velserbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velserbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Velserbroek u eveneens wel ontslaan.