Ontslag Velsen-zuid

Uw werkgever in Velsen-zuid mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velsen-zuid zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velsen-zuid

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velsen-zuid. Uw werkgever in Velsen-zuid mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velsen-zuid arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velsen-zuid niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velsen-zuid te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velsen-zuid u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velsen-zuid of met bevallingsverlof bent in Velsen-zuid.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velsen-zuid kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velsen-zuid die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velsen-zuid
 • Als u in Velsen-zuid lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velsen-zuid wilt opnemen;
 • Omdat u in Velsen-zuid lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velsen-zuid lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velsen-zuid wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velsen-zuid op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velsen-zuid

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velsen-zuid. Uitzonderingen in Velsen-zuid;
 • Als uw werkgever in Velsen-zuid bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velsen-zuid aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velsen-zuid gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velsen-zuid niet geschikt voor uw werk in Velsen-zuid of
 • u functioneert niet voldoende in Velsen-zuid.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velsen-zuid

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velsen-zuid niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velsen-zuid of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velsen-zuid verblijft, dan mag uw werkgever in Velsen-zuid u eveneens wel ontslaan.