Ontslag Velp

Uw werkgever in Velp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velp. Uw werkgever in Velp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velp of met bevallingsverlof bent in Velp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velp
 • Als u in Velp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velp wilt opnemen;
 • Omdat u in Velp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velp. Uitzonderingen in Velp;
 • Als uw werkgever in Velp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velp niet geschikt voor uw werk in Velp of
 • u functioneert niet voldoende in Velp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velp verblijft, dan mag uw werkgever in Velp u eveneens wel ontslaan.