Ontslag Veldzicht

Uw werkgever in Veldzicht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldzicht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldzicht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldzicht. Uw werkgever in Veldzicht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldzicht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldzicht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldzicht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldzicht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldzicht of met bevallingsverlof bent in Veldzicht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldzicht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldzicht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldzicht
 • Als u in Veldzicht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldzicht wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldzicht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldzicht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldzicht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldzicht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldzicht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldzicht. Uitzonderingen in Veldzicht;
 • Als uw werkgever in Veldzicht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldzicht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldzicht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldzicht niet geschikt voor uw werk in Veldzicht of
 • u functioneert niet voldoende in Veldzicht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldzicht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldzicht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldzicht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldzicht verblijft, dan mag uw werkgever in Veldzicht u eveneens wel ontslaan.