Ontslag Veldwijk

Uw werkgever in Veldwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldwijk. Uw werkgever in Veldwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldwijk of met bevallingsverlof bent in Veldwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldwijk
 • Als u in Veldwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldwijk. Uitzonderingen in Veldwijk;
 • Als uw werkgever in Veldwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldwijk niet geschikt voor uw werk in Veldwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Veldwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Veldwijk u eveneens wel ontslaan.