Ontslag Veldstreek

Uw werkgever in Veldstreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldstreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldstreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldstreek. Uw werkgever in Veldstreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldstreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldstreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldstreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldstreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldstreek of met bevallingsverlof bent in Veldstreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldstreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldstreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldstreek
 • Als u in Veldstreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldstreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldstreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldstreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldstreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldstreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldstreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldstreek. Uitzonderingen in Veldstreek;
 • Als uw werkgever in Veldstreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldstreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldstreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldstreek niet geschikt voor uw werk in Veldstreek of
 • u functioneert niet voldoende in Veldstreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldstreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldstreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldstreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldstreek verblijft, dan mag uw werkgever in Veldstreek u eveneens wel ontslaan.