Ontslag Veldschuur

Uw werkgever in Veldschuur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldschuur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldschuur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldschuur. Uw werkgever in Veldschuur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldschuur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldschuur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldschuur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldschuur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldschuur of met bevallingsverlof bent in Veldschuur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldschuur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldschuur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldschuur
 • Als u in Veldschuur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldschuur wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldschuur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldschuur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldschuur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldschuur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldschuur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldschuur. Uitzonderingen in Veldschuur;
 • Als uw werkgever in Veldschuur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldschuur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldschuur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldschuur niet geschikt voor uw werk in Veldschuur of
 • u functioneert niet voldoende in Veldschuur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldschuur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldschuur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldschuur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldschuur verblijft, dan mag uw werkgever in Veldschuur u eveneens wel ontslaan.